Fordele og ulemper ved forældrelejligheder

Når du udlejer en ejendom, betragtes det som  erhvervsmæssig virksomhed, og du skal lave et regnskab til SKAT.

En forældrelejlighed er omfattet af de samme regler og muligheder som almindelig ejendomme - læs mere her

 

Denne artikel handler om udlejning til familie fx. børn, børnebørn eller forældre osv inden gavekredsen.

Fordele:

 • Man betale ikke ejendomsværdiskat. 

 • Lejer kan modtage boligstøtte på almindelige vilkår. 
  Forudsat der er lavet en gyldig lejekontrakt mellem udlejer og lejer.

 • Lejer kan fremleje et værelse, hvis lejligheden er stor nok

 • Hvis du selv flytter ind i boligen og senere sælger ejendommen.
  Bliver du ikke beskattet af fortjenesten - forudsat ejendommen har tjent som din privat bolig mv. 

 • Du kan sælge boligen for +/- 15 procent af offentlige ejendomsvurdering til familien
  Den nye ejer kan sælge lejligheden uden at blive beskattet af fortjenesten - forudsat de bliver boende efter køb.
   

Ulemper:

 • Når du udlejer til familien, skal du betale skat af huslejen
  Huslejen opgøres reglerne for din ejendom og kaldes i daglig tale markedslejen.

 • Er den aftalte husleje mindre end markedslejen, skal du altså stadig betale skat af markedslejen.

 • Forskellen mellem markedslejen og den betalte leje vil blive betragtet som en gave, som dit barn skal betale afgift af, hvis det overstiger de fastsatte beløbsgrænser.

 • En evt. avance/fortjeneste ved et salg skal beskattes, hvis IKKE har boet i lejligheden. 

SKAT anfaler at du bruger en revisor ved kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen.

 

Andelsbolig

Hvis du køber en andelsbolig som forældrelejlighed er du væsenligt dårligere stillet end ved en ejerlejlighed.

Skattemæssig udlejning af andelsboliger anses ikke som erhvervsmæssig udlejning, hvorfor man ikke kan anvende virksomhedsskatteordningen eller kapitalafkastordningen.

Ved køb af en andelbolig - køber du en del af andelsforeningen via et andelsbevis.

Ulemper:

 • Visse andelsboligforeninger ikke tillader, at man udlejer/fremlejer sin andelsbolig over længere tid. 
 • Dårligere fradrag for udgifter
 • Salg af andelen opgøres som aktieindkomst.