Ydelser

CykelRevisoren har specialiseret sig i at hjælpe små og mellemstore kunder. 


Vores udgangspunkt for at hjælpe dig er:

 • Nemt - sammen vælger vi den gode løsning
 • Simpelt - skal jeg bare holde styr på bilagsmappen
 • Overskueligt - hjælp til at huske & forstå i praksis 

Vi bruger gerne lidt ekstra tid, så du forstår og kan bruge dine regnskaber aktivt i driften af virksomheden.


Hvad kan CykelRevisoren?

Vi hjælper gerne som sparringspartner i mange spørgsmål, idet virksomhedsejere ofte ikke har andre at tale med, om deres problemer, tanker og overvejelser omkring deres virksomhed.

Vi betjener et bredt udvalg af mindre virksomheder inden for service-, håndværks- og handelsvirksomheder mv..

Årsregnskaber:

 • Selvstændige iværksættere - både personlige og selskaber

 • Ejendomsavancer

 • Forældrelejligheder  og udlejningsejendomme

 Selvangivelser:

 • Selvstændige & selskaber

 • Kapitalafkastordningen eller virksomhedsordningen

 • Aktier og investeringsforeninger mv.

 • Lønmodtagere

Rådgivning:

 • Skatter & moms

 • Personalegoder & leasing mv.

 • Budgetter

Dødsbo – privat skifte:

 • Åbningsstatus

 • Boopgørelse

 • Selvangivelse

 • Værdipapirer - avanceopgørelse

 • Skattemæssig assistance 

Hvad kan cykelrevisoren også?

 • Bogføring & momsregnskab

 • Lønregnskab

 • Årsafslutning – alt klar til revisor

 • Underrevisor – opstilling af regnskab til revision af årsrapporten

 

Vi samarbejder med godkendte revisorer i overensstemmelse med lovgivningen.