Nyheder

#
Har du en virksomhed, så er det en god idé at sætte sig ind i den nye digitale bogføringslov allerede nu.
#
Julen står for døren - her er lidt eksempler på skattepligtige og skattefri gaver til medarbejderne.
#
Nu er det tid til at overveje, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, der forventes for indkomståret.
Den 1. august starter Lisa som ny revisorassistent 🥳 Vi glæder os rigtig meget og håber I vil tage rigtig godt imod hende.
#
Beskatningen af fri bil ændre sig, læs her hvad det betyder for dig og dit firma i fremtiden.
#
Vidste du, at du kan få gratis flyttesyn sammen med DomuSpect? Læs her om reglerne for dig som udlejer, når det gælder ind- og fraflytningssyn.
#
Få en grundig introduktion til principperne i den nye ferielov, herunder hvad I skal tage stilling til i forbindelse med medarbejdernes afholdelse af ferie.
#
Husk ALTID at sende en rykkerskrivelse. Efterfølgende inkasso kan være minimumskrav for momsfradrag. Kreditnotaer kan ikke bruges
#
Skattekontoen viser en opgørelse over din virksomheds indberetninger og opkrævninger samt ind- og udbetalinger til og fra SKAT.
#
Der har i de seneste år været meget fokus på håndtering af kontanter. Hvor mange penge må man modtage eller betale kontant i større handler mv. I denne publikation vil vi præcisere reglerne...
#
Digital postkasse er et lovpligtigt krav for alle CVR-numre, fordi alle skal kunne modtage digital post fra det offentlige.
#
Alle ­selskaber skal være registreret i det nye offentlige Ejerregister registrere de kapitalejere, som besidder 5% eller mere af selskabet.
#
Du kan få håndværkerfradrag & servicefradrag på op til 18.300 kr. om året for arbejdsløn på din bopæl. På den måde sparer du ca. 6.000 kr. i skat.
#
Kampen mod omfattende organiseret sort arbejde bliver nu styrket. Nye regler gør det nemmere for dig at finde ud af, hvad der er lovligt, og hvad der ikke er. For eksempel bliver det fra næste år skattefrit, når naboens datter passer dit barn.
#
For langt de fleste kan det bedre betale sig at blive i efterlønsordningen, frem for at få efterlønnen udbetalt med det samme, viser nye beregninger fra LO.
#
Fravalg af revision kræver, at det fremgår af stiftelsesdokumentet, at virksomhedens årsrapport ikke skal revideres, atvirksomhedens vedtægter ikke indeholder bestemmelser om revisionspligt, herunder valg af revisor....
#
NemRefusion er en løsning til indberetning af syge- og barseldagpenge for arbejdsgivere og selvstændige. Med NemRefusion kan arbejdsgivere og selvstændige søge om syge- og barselsdagpenge samt refusion for løntilskud og fleksjob digitalt.
#
Multimedieskatten er en ny skat, som Folketinget har indført i forbinddelse med skattereformen Forårspakken 2.0. Har du Multimedier stillet til rådighed for privat brug, som er betalt af din arbejdsgiver, så er du omfattet af Multimedieskatten
#
Om ejendomsadministration der bliver momspligtigtLoven omkring ejendomsadministration medfører, at administration af fast ejendom bliver momspligtig fra den 1. januar 2011.
#
Kørselsfradrag, når du har mere end 24 km mellem hjem og arbejde Når du kører erhvervsmæssig i din private bil - kan arbejdsgiver vælge at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse
#
SKAT har lavet en god oversigt over mulighederne for at begrænse restskatten. Vær på forkant med skatten.
#
En ny bestemmelse i lejeloven giver mulighed for, at man kan spørge huslejenævnene, hvilken leje man som udlejer kan kræve for sin ejendom...
#
En faktura skal opfylde 9 betingelser for at du kan få fradrag Flere og flere laver kontrol inden de betaler dig
#
Sommeren er over os. Læs her hvornår vi er på kontoret.
#
CykelRevisoren stiller med 8 hold. Stafetten er 4x5 km - dvs. 4 personer på hvert mixhold. CykelRevisoren sponsorer deltagelsen for Hårlev løb, der stiller med over 20 løber.

Se alle nyheder i vores arkiv