Cookie-politik og GDPR

Opd. 25.04.2019

Cookie-politik og GDPR

Introduktion
Når du besøger vores website indsamles der oplysninger om dig, som bruges til at tilpasse og forbedre vores indhold og til at øge værdien af de annoncer, der vises på siden. Hvis du ikke ønsker, at der indsamles oplysninger, bør du slette dine cookies (se vejledning) og undlade videre brug af websitet. Nedenfor har vi uddybet, hvilke informationer der indsamles, deres formål og hvilke tredjeparter, der har adgang til dem.

Cookies
Websitet anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus.

Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Se vejledning: http://minecookies.org/cookiehandtering

Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at websitet ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.

Youtube
YouTube bruges af hjemmesiden til at gemme og vise videoindhold. Disse cookies oprettes af YouTube for at kunne spore brugen af deres ydelser. YouTube-cookies installeres kun, når du trykker på play-knappen. 

Navne på Cookies fra Youtube: PREF, VISITOR_INFO1_LIVE, use_hitbox, YSC.

Websitet indeholder ikke cookies fra andre tredjeparter.

Yderligere oplysninger: https://www.google.com/policies/privacy/

Websitet anvender cookies til nødvendige formål
Websitet anvender cookies til at huske indstillinger, statistik og målretning af annoncering
Nødvendige cookies hjælper med, at gøre en hjemmeside brugbar ved at aktivere grundlæggende funktioner, såsom side-navigation og adgang til sikre områder af hjemmesiden. Hjemmesiden kan ikke fungere ordentligt uden disse cookies.

Youtube 

Youtube: PREF. Denne cookie gemmer dine præferencer og andre oplysninger herunder foretrukket sprog, hvor mange søgeresultater du ønsker vist på siden, og om du ønsker at Googles SafeSearch-filter er aktiveret. Udløber 10 år fra oprettelse/opdatering.

Youtube: VISITOR_INFO1_LIVE. En cookie, som YouTube opretter, der måler din hastighed, for at bestemme om du skal bruge den nye eller gamle afspiller. Udløber efter 8 måneder fra set/update.

Youtube: use_hitbox. use_hitbox-cookien er med til at tælle 'visninger' på YouTube-videoer. Udløber når sessionen afsluttes.

Youtube: YSC. Denne cookie oprettes af YouTube-videoservicen på sider med indlejrede YouTube-videoer. Udløber når sessionen afsluttes

Websitet anvender cookies til statistiske formål
Statistisk cookies hjælper webstedsejeren med at forstå, hvordan de besøgende interagerer med hjemmesider ved at indsamle og rapportere oplysninger anonymt.

Websitet anvender cookies til markedsførings formål
Marketing cookies bruges til at spore besøgende på tværs af websites. Hensigten er at vise annoncer, der er relevante og engagerende for den enkelte bruger, og dermed mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.                  

Kontaktform på hjemmeside
Hjemmesiden er forsynet med et SSL-certifikat, som skal sikre at oplysninger, der indtastes i vores ”Kontakt din revisor nu” til os ikke kan aflæses af andre.

Kontakt CykelRevisoren hvis du har yderligere spørgsmål til vores anvendelses af cookies.

Persondata indledning
CykelRevisoren skal efterleve krav om at beskytte kunders, leverandørers, samarbejdspartneres og medarbejderes personlige oplysninger i henhold til Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen GDPR . Det medfører, at vi i alle tilfælde hvor vi er i kontakt personoplysninger, nøje sørger for, kun at behandle og opbevare personoplysninger til udtrykkeligt angivne, saglige og legitime formål.

Vi anser os selv for databehandler ved levering af ydelser, der omfatter personoplysninger. I det vi behandler data ud fra generelle instrukser.

Vi anser os selv for at være dataansvarlige, når vi behandler personoplysninger i forbindelse med levering, regnskabsmæssig assistance, bogføringsopgaver og andre opgaver, hvor vi bestemmer væsentlige delformål med behandlingen og hjælpemidlerne til opgaven. Et væsentlige delformål er eksempelvis behandling af løn informationer.

Kundesamarbejde
Vi indsamler og behandler de nødvendige oplysninger, for at kunne samarbejde med vores kunder. Vi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige, for at vi kan opfylde forpligtelserne i indgåede kundeaftaler. Vi henstiller til vores kunder, kun at meddele os nødvendige personlysninger, der kræves for at udføre aftalte opgaver.

Typiske oplysninger, der indsamles
Vi indhenter almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse på kunder og kunders ejere, samt navn, titel, telefonnummer og e-mail på eventuelle kontaktpersoner hos kunden. Dertil kommer oplysninger om vores kunder, samt vores kunders ejere, der fremgår af pas og kørekort, skattemappe, f.eks. CPR-nummer.

Formål med indsamlingen af oplysningerne og grundlaget for indsamlingen
Personoplysningerne behandles for at kunne opfylde vores kundeaftaler, herunder:

 • Levere ydelserne
 • Fakturerer
 • Dokumentere det udførte arbejde

Behandlingen er desuden nødvendig, for muligheden for at forfølge legitime interesser i virksomhedens administration og ydelser, herunder:

 • Kundesamarbejde
 • Udvikling og tilpasning af ydelser
 • Drift og vedligeholdelse af vores it-systemer
 • Administration af vores virksomheds bogholderi, herunder hjemmeside

Forebyggelse af Hvidvask
Vi skal følge lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (Hvidvaskloven).
Vi behandler således oplysninger, der fremgår af pas og kørekort, i overensstemmelse med hvidvasklovens kundekendskabsprocedurer, jf. Hvidvaskloven.

Ydelser
Under udførelse af vores ydelser, indsamler vi i visse situationer, personoplysninger om kunder og kunders medarbejdere.

Typiske oplysninger, der indsamles i disse tilfælde
Vi indhenter almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, økonomiske oplysninger, CPR-numre på kunder og kunders ejere, samt navn, titel, telefonnummer, e-mail, lønnumre, medarbejdernummer samt CPR-numre på medarbejderne hos kunden.

Administration af leverandører m.fl.
Vi indsamler og behandler personoplysninger om leverandører og samarbejdspartnere, herunder om disses medarbejdere.

Typiske oplysninger, der indsamles
Vi indsamler kun kontaktoplysninger og øvrige almene oplysninger. Vi behandler oplysningerne til brug for håndtering af aftaler, modtagelse af varer og tjenesteydelser fra vores leverandører og andre, herunder eventuelt i forbindelse med ydelser til kunder.

Vores grundlag er at opfylde aftaler, som vi er part i.

Videregivelse af personoplysninger
Vi kan som følge af lovgivning blive pålagt at videregive oplysninger, herunder personoplysninger, til offentlige myndigheder eller tredjeparter. Det kan ske i forbindelse med kontrol af, om vi overholder gældende lovgivning.
Vi afgiver ikke oplysninger, herunder personoplysninger, med mindre vi har pligt til det.

Vi deler personoplysninger med leverandører, når det er nødvendigt af hensyn til administrative formål og for at yde professionelle serviceydelser til vores kunder.

Behandling af oplysninger
Vi sikrer beskyttelse af alle vores data, herunder kundeoplysninger, personoplysninger og data i øvrigt i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen. Alle medarbejdere i CykelRevisoren er pålagt tavshedspligt.

Sletning af oplysninger
Personoplysningerne slettes ikke så længe du er kunde hos CykelRevisoren, da de skal bruges i forbindelse med nutidige og fremtidige leveringer af ydelser. Efter endt samarbejde gemmes personoplysninger i en efterfølgende periode på 5 år i henhold til bogføringsloves regler. En kunde kan altid bede om sletning, såfremt oplysningerne ikke kræves opbevaret jf. Bogføringsloven.                                                                  

Registreredes rettigheder
Som registreret har du nogle rettigheder, som vi skal imødekomme. Kontakt os, hvis du ønsker at få oplyst, hvilke personoplysninger vi behandler for dig. Ligeledes har du ret til at få oplysninger, der er forkerte eller ufuldstændige, rettet.                                                                         

Du kan kontakte os, hvis du ønsker at:

 • begrænse behandling af dine personoplysninger
 • få dine personoplysninger slettet
 • gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger
 • udnytte din dataportabilitet

Spørgsmål til personoplysninger
Har du spørgsmål til, hvilke persondata der registreres, kan du rette henvendelse på mail@cykelrevisoren.dk  Oplever du, at der er registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. I har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om jer, og I kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesforordningen.

Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge Databeskyttelsesforordningen skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger via computere et sikkert Citrix miljø, der understøttes af Office 365 business premium. Det giver dig som kunde garanti for at dine personoplysninger bliver gemt inden for EU. Og er dermed i overensstemmelse med forordningen.                                                             

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden, som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Personoplysninger gemmes så længe der er lovhjemmel til det eller legitimt formål.

Opdatering af personoplysninger
CykelRevisoren er dataansvarlig for personoplysninger om kunder og partnere. I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge Databeskyttelsesforordningen ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Hvis det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.                                                             

Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. Persondataloven.

Opdatering af denne politik
Udvikling inden for området for persondata betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger.                                                                  

Klage
Du har også ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger eller manglende overholdelse af dine rettigheder. Datatilsynet kan kontaktes via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk

Kontaktoplysninger:
CykelRevisoren ApS
Postvej 1
4652 Hårlev
Telefon 35851446
e-mail mail@cykelrevisoren.dk
CVR nr. 40 60 88 34