Ejendomme - Indtægter

Huslejen størrelse

Huslejen skal beregnes efter de regler som lejemålet er omfattet af:

 • Omkostningsbestemthusleje  
  Huslejen er beregnet ud fra:
  • udgifter til driften af  ejendommen
  • Henlæggelser til vedligeholdelse
  • Afkast til udlejeren
  • Beregnet fordringer efter bolig reguleringslovens § 5, stk. 1
    
 • Det lejedes værdi
  Det er den leje, der er almindeligt gældende i kvarteret for lejemål af tilsvarende kvalitet og størrelse.
   
 • Markedsleje
  Fri husleje ingen regler for ejendommene opført efter 1995

Fastsættelsen af huslejen er meget vigtig, idet huslejenævnet kan nedsætte huslejen med tilbagevirkende kraft.

Samtidlig kræver boligsikringen at huslejekontrakt er gyldig.

 

Hjælp til fastsættelse af huslejen

Huslejenævnet kan mod et mindre gebyr give en forhåndsgodkendelse af huslejen - kontakt dit lokale huslejennævn

 

Nærtbeslægtede / familie

Når du lejer ud til nærtbeslægtede som for eksempel dit barn, skal du altid betale skat af et beløb, der svarer til markedslejen*. Markedslejen er den husleje, du kan kræve, hvis du udlejer efter lejelovgivningens almindelige regler til en ikke nærtstående person.

Er den aftalte husleje mindre end markedslejen, skal du stadig betale skat af markedslejen.

Samtidig bliver forskellen mellem markedslejen og det betalte beløb betragtet som en gave, som dit barn skal betale afgift af, hvis det overstiger nogle beløbsgrænser.

*Markedslejen kan både være det lejedes værdi eller omkostningsbestemthusleje eller markedsleje