Skifteretten

Hvem anmelder dødsfaldet til skifteretten?
Dødsfaldet bliver anmeldt til folkeregisteret af præsten og skifteretten, som straks sender besked til skattevæsenet.

Hvem skal tage sig af begravelsen?
Den nærmeste familie tager sig normal af begravelsen.

Hvis der ikke er nogen familie, tager kommunen sig af begravelsen.

Hvad må du, inden du har været i skifteretten?
Indtil skifteretten har taget stilling til, hvordan boet skal behandles, skal de pårørende sørge for, at afdødes værdier bliver opbevaret betryggende. Inden da må familien ikke begynde at dele eller sælge afdødes ting eller betale regninger.

Når skifteretten har taget stilling til boets behandling, udsteder skifteretten en skifteretsattest som bevis for, at de, der overtager boet, har ret til at råde over afdødes formue.

Skifterettens behandling
Skifteretten vil kontakte kontaktpersonen i boet ca. 4 uger efter dødsfaldet.

I nogle tilfælde kan sagen behandles ved et telefonmøde med en medarbejder fra skifteretten.

I andre tilfælde vil det være nødvendigt med et møde i skifteretten.

Uskiftet bo

Hvis afdøde efterlader sig børn, kan ægtefællen sidde i uskiftet bo.

Privat skifte
Hvis arvingerne er enige om det, kan boet skiftes privat. 
 
Hvis der ikke skal betales boafgift, kan boet behandles som forenklet privat skifte.