Dødsboskat & selvangivelse

Boet er skattefrit, når formuen er under grænsen og der ikke skal laves selvangivelse.

Boet skal kun lave selvangivelse, hvis man er over grænsen for skattepligt:

  • Almindelig - 2.901.400 kr. (i 2019) 
  • Uskiftet bo - 5.802.800 kr.
    Sat afdøde i uskiftet bo efter tidligere ægtefælle er grænsen dobbelt så høj

Beregning af skatten

Bobeskatningsindkomsten bliver ikke opdelt i personlig indkomst og i kapitalindkomst. Derfor ligner selvangivelsen for bobeskatningsperioden heller ikke den almindelige selvangivelse.

Bobeskatningsindkomsten i bobeskatningsperioden beskattes med 50%

  • I mellemperioden gives der et fradrag i skatten på 2.200 kr. pr. påbegyndt måned.
  • I boperioden gives der et bofradrag i skatten på 5.900 kr. pr. påbegyndt måned efter den måned, hvor dødsfaldet er sket. Der gives højst bofradrag i 12 måneder.
  • Den skat, som afdøde allerede har betalt, bliver trukket fra i dødsboskatten.

Aktieindkomst

Hvis dødsboet har aktieindkomst skal boet betale aktieskat.

SKAT beregner aktieskatten af aktieindkomsten med:

  • 27 procent op til 54.000 kr. (i 2019)
  • 42 procent af aktieindkomsten over 54.000 kr. (i 2019)
  • Den udbytteskat, som afdøde eller boet allerede har betalt, bliver fratrukket i den beregnede skat.

Salg af ejendommen

Salg af privat er som udgangspunkt skattefrit (parcelhusreglen)

Tænk således: 
Der skal betales skat af de ting, som også skulle have været på boets normale selvangivelse/årsopgørelse.

Overskydende skat eller restskat

Overskydende skatter udbetales kun hvis afdøde har betalt 3.200 kr.  
eller mere for meget i skat 

Restskatter skal kun betale hvis den overstiger 36.600 kr. 
(og det er kun den del der overstiger grænsen som skal betales)

Afhængig af restskatten - kan det være hensigtsmæssig at vente indtil 12 måndeder med skæringsdatoen pga. bofradraget er på 5900 kr. (i 2019) pr. påbegyndt måned

Bofradraget kan bruges nedbringe restskatten – men kun hvis man venter med aflevering til skifteretten.

Adgang til afdødes skatteoplysninger

Som boets kontaktperson, kan du få adgang til afdødes skatteoplysninger.