Frister & boafgifter mv.

Fristen for indlevering af åbningsstatus er 6 måneder fra dødsdagen

Endelig boopgørelse skal indleveres til skifteretten inden 15 måneder efter dødsdagen

Åbningsstatus kan afleveres som endelig boopgørelse – dvs. indenfor 6 måneder

 

Boafgift – læs mere her

Arveafgiften - som i dag hedder boafgiften - skal betales af alle andre end ægtefæller og visse organisationer.

Livsarvinger slipper med 15 %, mens alle andre skal betale 36,25 % i boafgift.

Boafgift betales for den del af arven, der er større end 295.300 kr. (bundfradrag - 2019 som dødsår).

Ved uskiftet bo er bundfradraget 2*295.300 =590.600 kr. før der skal betales boafgift.

Boafgift 0%

Arv, der tilfalder:

 • Efterlevende ægtefælle
 • Registrerede partnere
 • Nogle organisationer med et almennyttigt formål er afgiftsfritaget.

Boafgift 15 % (livsarvninger)

 • Dine børn, stedbørn og deres afkom.
 • Også adoptivbørn og bortadopterede børn er omfattet.
 • Svigerbørn
 • Plejebørn under visse betingelser
 • Din samlever (eller andre personer), som du har boet sammen med i mindst de sidste 2 år før dødsfaldet
 • Din samlever, hvis I har boet sammen i mindre end 2 år, men på dødstidspunktet ventede, havde eller havde haft et fælles barn (herunder hvis den fælles bopæl var ophørt på grund af institutionsanbringelse/ældrebolig)
 • Dine forældre
 • Frasepareret eller skilt ægtefælle

Kun de ovennævnte personer er fritaget fra også at skulle betale tillægsboafgift.

Tillægsboafgift 36,25%

En række arvinger skal tillige betale tillægsboafgift. Denne afgift beregnes som 25% af arven efter dig, dog sådan, at den beregnede boafgift 15 % fratrækkes i arven, før tillægsboafgiften beregnes. Derved bliver den samlede afgift ikke 40%, men 36,25%.

Tillægsboafgift skal betales af alle arvinger, der ikke direkte er fritaget for afgiftspligten.

Det vil med andre ord sige, at eksempelvis:

 • Søskende
 • Nevøer & niecer