Tidsforløbet for dødsbo

 

Her får du et overblik over, hvordan tidsforløbet er omkring et dødsbo.

 

1.   Dødsdagen

             Begravelse skal overstås. 

2.   Skrifteretten indkalder til møde – ca. 4 uger efter dødsdagen.
     2a.   Anmodning om privatskifte – blanketter skal indsendes til skifteretten:

             • Anmodning om privat skifte

             • Erklæring om solvens

             • Skiftefuldmagt

             Skifteretsattest modtages fra skifteretten ca. 1-2 uger efter anmodningen er indsendt.
 

3.   Adgang til netbank
             Du skal sende kopi af skifteretattesten til banken, for at få adgang til betaling af regning og netbank mv.
 

4.   Åbningsstatus
            Overblik over værdi og gæld på dødsdagen. Fristen for aflevering er 6 måneder fra dødsdagen. 
 

5.   Afvikling af boet

            Salg af aktiver f.eks. bil, ejendom og aktier. Betaling af regninger, og mulighed for aconto udlodning.
 

6.   Boopgørelsen – værdier og gæld på opgørelsesdagen.
     6a.  Udarbejdelse – maks. 15 arbejsdage efter modtagelse af bilag mv.
     6b.  Indsendelse til skifteretten.
     6c.  SKAT har 3 måneder til at godkende boopgørelsen.
     6d.  Skifteretten godkender efter skat – forvent at det tager ca. 4 måneder.
     6f.   Skifteretten sender opkrævning af boafgift og evt. retsafgift.
 

7.   Udbetaling af arven og boet er afsluttet.