Tvivl om lejens størrelse? Huslejenævnet kan fastsætte lejen fra den 1. april 2013

En ny bestemmelse i lejeloven giver mulighed for, at man kan spørge huslejenævnene, hvilken leje man som udlejer kan kræve for sin ejendom. Læs mere om, hvordan du undgår den meget store usikkerhed omkring lejeniveauet.Skrevet af advokat Henrik R. Østergaard, Ret&Råd Hillerød

De ny regler

Hvis man har udlejet en ejerlejlighed eller et parcelhus, har et af de store problemer været, hvilken leje man som udlejer måtte opkræve. En ny bestemmelse i lejeloven giver mulighed for, at huslejenævnet kan spørges om lejens størrelse, inden lejemålet påbegyndes.

Som følge af finanskrisen har mange måtte erkende, at det ikke har været muligt at sælge deres faste ejendom uden et stort tab. 

For at undgå tabet, eller for at udskyde salget så lang tid som muligt, har mange udlejet deres ejerbolig. Det store spørgsmål i den forbindelse har været, hvilken leje, man som udlejer måtte kræve? 

Mange har oplevet, at den leje, man fastsatte efter aftale med lejer, senere blev nedsat, når lejer indbragte sagen for huslejenævnet. 

En ny regel giver fra 1. april 2013 mulighed for, at man kan spørge huslejenævnene, hvilken leje man som udlejer kan kræve for sin ejendom. Herved undgås den meget store usikkerhed, der har været for ”private” udlejere, der ofte tror, at lejeniveauet er højere end reglerne i lejeloven giver mulighed for. 

Også hvis man som forældre udlejer en købt ejerlejlighed til sine børn, vil bestemmelsen få stor betydning. Efter købet af lejligheden og indgåelsen af lejekontrakten med sit barn, risikerede forældrene, at kommunen krævede lejen nedsat, hvis barnet skulle have boligsikring til hele lejemålet. Omvendt krævede SKAT af forældrene, at lejen var den størst mulige. Denne klemme kan man som forældre nu komme ud af ved at bede huslejenævnet fastsætte størrelsen af lejen. Både SKAT og kommunen skal acceptere denne værdi. 

Som regel stadfæster boligretten den leje, som huslejenævnet har fastsat for et lejemål. Det ses dog, at lejen tilsidesættes som værende for lav, eller fordi den ikke er korrekt fastsat. Hvis man har anmodet huslejenævnet om at fastsætte en leje, og denne er forkert, er man ikke berettiget til at opkræve den højere leje. I så fald skal man indbringe sagen for boligretten for at få ændret den fastsatte leje indenfor den frist, som huslejenævnet fastsætter. 

Reglen gælder kun, hvis man er ejer og udlejer af en enkelt ejendom, men ikke hvis man ønsker at udleje flere lejemål, og ikke for lejemål omfattet af erhvervslejeloven. Reglen gælder også for udlejning af andelsboliger. Prisen for huslejenævnets vurdering er kr. 3.500.