Befordringsfradrag & kørselsgodtgørelse

Befordringsfradrag

Du kan få kørselsfradrag, når du har mere end 24 km mellem hjem og arbejde (over 12 km hver vej).

Alle transportmidler giver fradrag, dog ikke hvis arbejdsgiver betaler 

Du kan få kørselsfradrag ved alle typer lønnet arbejde,

 • studiejob
 • løntilskudsjob.

Du kan ikke få kørselsfradrag ved et ulønnet job fx:

 • praktikophold
 • Studie
 • SU - (tæller ikke som løn)

Se satserne - her

Kørselsgodtgørelse  

Når du kører erhvervsmæssig i din private bil 
- kan arbejdsgiver vælge at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse 

Op til 20.000 kørte km - høj sats

Udover 20.000 kørte km - lav sats

Godtgørelsen dækker bilens udgifter fx benzin, vedligeholdelse, vægtafgift, afskrivning, finansiering & forsikring mv.

Hvad er erhvervsmæssig kørsel:

 • Kørsel mellem hjem og arbejdsplads i højst 60 dage inden for 12 måneder (60 dages-reglen).
 • Kørsel mellem arbejdspladser for samme arbejdsgiver i egen bil.
 • Kørsel inden for samme arbejdsplads i egen bil.

Skattefri eller skattepligtig

Udbetaling af kørselsgodtgørelse bestemmes af arbejdsgiver
- afhængig af satsen der udbetales kan beløbet være skattefrit eller skattepligtigt:

 • Skattefri
  • Får du godtgørelse som lavere eller 
  • Statens satser er hele beløbet skattefrit
   - forudsat betingelserne er opfyldt via kørselregnskab
    
 • Skattepligtig
  • Får du en godtgørelse som er højere end satsen er hele beløbet skattepligtigt
    -medmindre arbejdergiver indberetter den andel som overstiger grænsen som løn.