Fakturakrav 

En faktura skal opfylde de krav, der stilles i fakturabekendtgørelsen

Hvis fakturaen ikke opfylder betingelserne kan det betyde, at der ikke kan opnås momsfradrag og evt skattefradrag.

Flere og flere virksomheder har indført fakturatjek ved købet og først godkender fakturaen til betaling, når alle fakturakrav er opfyldt.

Vi har derfor valgt at sætte fokus, hvilke krav der stilles til en faktura.

En faktura skal indeholder følgende oplysninger:  

  1. Dato (fakturadato).
  2. Faktura nr. - fortløbende numreserie
  3. Sælgerens cvr nr. (momsregistreringsnummer).
  4. Sælgers navn & adresse
  5. Købers navn & adresse.
  6. Mængden & arten af de leverede varer eller ydelser.
  7. Leveringsdato, såfremt den er forskellig fra faktureringsdato.
  8. Momsgrundlaget, pris pr. stk/enhed u/moms
  9. Momssatsen.
  10. Momsbeløbet, der skal betales.

Disse oplysninger skal altså være udfyldt korrekt, for at køberen kan få fradrag for købsmomsen.

 

Ingen tilbagedatering af fakturadato

Udstedelsesdatoen skal være identisk med den dato, hvor fakturaen udskrives eller sendes til kunden. Tilbagedatering må ikke ske. Fakturadatoen er afgørende for, hvilken periode momsen skal indbetales og kan fradrages. Hvis fakturaen fx er udstedt 5. maj, skal momsen bogføres i maj måned, uanset at fakturaen evt. vedrører varer eller ydelser leveret i april måned.