Find hjælpen her

Her kan du finde hjælp 
- se oversigten til højre

Mangler du noget – kontakt os.


Dødsboskatteloven

Satser og beløbsgrænser i lov om beskatning ved dødsfald.
 

Beløbsgrænser 2021 2022 
Beløbsgrænse for dødsboers skattefrihed vedr. boets aktiver og boets nettoformue. (§ 6, stk. 1) 3.033.700 kr. 3.070.100 kr.
Mellemperiodefradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 14, stk. 2 og § 30, stk. 3) 2.300 kr. 2.300 kr.
Beløbsgrænse for opkrævning af restskat (§ 15, stk. 4) 38.300 kr. 38.700 kr.
Bofradrag, fradrag i skat pr. md. (§ 30, stk. 2) 6.100 kr. 6.200 kr.

 

Du kan læse om alle satser og beløbsgrænser her.

sample@2x.jpg
Fjernsupport

Nyhedsbrev

Fjernsupport – TeamViewer

Navn:
Email: