Selskabers acontoskat

Nu er det tid til at overveje, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, der forventes for indkomståret.

Beregning af beløb til frivillig indbetaling

CykelRevisoren vil naturligvis gerne assistere med en beregning, af konsekvenserne ved at foretage frivillig indbetaling m.v. Se nedenfor, for yderligere information. 

Overblik over regler og muligheder

Selskabsskatten betales således: 

 1. Acontorate nr. 1 - 20. marts i år
 2. Acontorate nr. 2 - 20. november i år
 3. Frivillig indbetaling - 1. febuar (næste år)
 4. Årsopgørelse - 20. november (næste år)

I indkomståret er selskabsskatteprocenten 22%.

Overskydende skat/restskat for indkomståret 

Såfremt den beregnede indkomstskat for indkomståret  er mindre end summen af de ordinære acontoskatterater, samt frivillige indbetalinger og indeholdt udbytteskat tillagt/fratrukket tillæg, tillægges den overskydende skat en procentgodtgørelse*.

Såfremt der er restskat, tillægges restskatten et procenttillæg*.

Skatten udbetales/opkræves den 20. november

Indbetaling af frivillig acontoskat og nedsættelse af ordinær acontoskat

Selskabet har mulighed for at indbetale frivillig acontoskat. Dette gøres på følgende måde:

1. Log på TastSelv Erhverv

2. Klik på SKAT i menuen

3. Klik på Selskabsskat

4. Klik på Acontoskat

5. Klik på Indberet/Ændre ud for den rate, du ønsker at ændre

6. Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i frivillig acontoskat.

7. Betal derefter over Skattekontoen med den betalingslinje, som man finder på oversigtsbilledet under Acontoskat.

Er acontoskatteraten sat for højt, har selskabet mulighed for at sætte den ned på følgende måde:

1. Log på TastSelv Erhverv

2. Klik på SKAT i menuen

3. Klik på Selskabsskat

4. Klik på Acontoskat

5. Klik på Indberet/Ændre ud for den rate, du ønsker at nedsætte

 

*Procentgodtgørelsen offentliggøres først den ultimo december 
- For sidste år var procentgodtgørelsen:

 • Overskydende skat på 0,1%.
 • Restskatteprocenten på 2,8% - forventet ca. 4,8%

Kan det svarer sig at indbetale ???

Måske kan det betales sig for dig 

- kig på dit likviditetsbudget - kan du undvære beløbet frem til 20. november - hvis ja
 

 • Kassekredit
  Er renten under 6,2% kan du spare renter til SKAT 
   
 • Opsparing
  Du betaler renteudgifter for opsparing i bank - så ja det er billigere at indbetale frivillig til SKAT