Ny digital bogføringslov 

Har du en virksomhed, så er det en god idé at sætte sig ind i den nye bogføringslov allerede nu – få krav skal opfyldes i 2022, imens andre først træder i kraft i 2024. Vi hjælper dig med at blive klar!

En ny og væsentlig lov er vedtaget, og det gælder kravet om et digitalt bogføringssystem og digital opbevaring. Selvom det først tidligst gælder fra 1. januar 2024, så gør det nemt for din virksomhed, og sæt dig ind i kravene i god tid. Bogføringsloven fastlægger de overordnede retningslinjer for den nye bogføring, mens de detaljerede regler og de endelige tidsfrister først bliver fastlagt af Erhvervsstyrelsen i 2022 eller i løbet af 2023.
Loven gælder som udgangspunkt for alle erhvervsdrivende virksomheder i Danmark, uanset ejer- eller hæftelsesforhold. Dette gælder også udenlandske virksomheder, som har erhvervsaktiviteter der udøves i Danmark.
De mindste virksomheder, som både har personlig hæftelse og en årlig omsætning på under kr. 300.000, dvs. personlige virksomheder og nogen I/S'er og K/S'er m.v., er dog undtaget for kravene om digital bogføring og opbevaring. De mindste virksomheder kan stadig opbevare i papir.


Afstemninger

Fra den 1. juli 2022 er det et nyt krav, at afstemninger skal udarbejdes således, at der sikres at der foreligger de lovpligtige indberetninger eller angivelser; både moms, skatter, afgifter og års- og delårsrapporter. Afstemningerne skal foretages senest på dagen, hvor fristen for indberetningen/angivelsen udløber. Det er derfor IKKE længere nok, at virksomheden kun udarbejder afstemninger i forbindelse med årsafslutning, hvis virksomheden er momsregistreret eller har ansatte.


How to
Når I skal foretage den korrekte afstemning, så afhænger det af hvilken type af angivelse/indberetning I skal foretage, samt virksomhedens forhold. Det generelle krav er, at jeres bogholderi skal være ajourført, bl.a. skal jeres bankkonti m.v. være afstemt. Yderligere skal jeres poster som I indberetter, afstemmes eller sandsynligøres på en relevant måde. F.eks. vil momsangivelsen for 1. halvår 2022, være relevant at udarbejde en momssandsynliggørelse, når I rammer fristen for momsangivelse den 1. september 2022. Til momssandsynliggørelsen er er dog ingen formkrav, men det kan være en god idé at tage at kigge på den seneste aflagte årsrapport, og tage udgangspunkt i den momssandsynliggørelse. 
 

Husk bogføringsproceduren

Din/jeres virksomhed skal nu lave en detaljeret beskrivelse på, hvordan jeres procedurer for bogføringen forløber. Beskrivelsen skal indeholde, hvordan I sikre jer, at alle transaktioner løbende bliver registreret korrekt, samt skal der foreligge en beskrivelse af, hvordan virksomheden på en betryggende vis opbevarer regnskabsmaterialet. I proceduren skal der også angives, hvilke medarbejdere der har ansvaret for procedurerne. Det er et næsten identisk krav for den nuværende bogføringslov, så der vil for nogen virksomheder kun være tale om mindre opdateringer af deres procedurer. 


How to
Der er ved at blive udarbejdet en skabelon fra Erhvervsstyrelsen, som primært har til formål at hjælpe de mindre virksomheder, så de kan få lavet deres procedure for bogføring korrekt. Det anbefales, at mindre virksomheder afventer denne skabelon fra Erhvervsstyrelsen, før de får udarbejdet en bogføringsprocedure. 
Kravet om en procedurebeskrivelse skal, ifølge Erhvervsstyrelsen, først efterleves, i virksomhedens førstkommende nye regnskabsår, når skabelonen er blevet offentliggjort. Konkret betyder det, at når en virksomhed har regnskabsafslutning den 31.12.22, først skal have udarbejdet en procedurebeskrivelse den 01.01.23. 
Hvis din virksomhed allerede har fået udarbejdet en bogføringsprocedure, skal I blot sikre jer, at den er korrekt og opdateret efter de nye krav. Er du i tvivl om jeres er korrekt, så kan I ringe til os, og vi vil gennemgå den for jer. 

 

Korrekt opbevaring af regnskabsmateriale

Ifølge bogføringsloven kræves det, som i tidligere regler, at I skal opbevare jeres regnskabsmateriale i 5 år, fra udgangen af regnskabsåret som jeres materiale vedrører. Når den nye bogføringslov træder i kraft, udvider man definitionen. Nu omfatter regnskabsmaterialet også dokumentation af de oplysninger, noter og ledelsesberetningen i årsrapporten, samt et skøn og vurderinger som er foretaget i forbindelse af virksomhedens årsrapports udarbejdelse. 
Det er fremadrettet et lovkrav, at alt skal opbevares i et digitalt bogføringssystem, og der skal foretages sikkerhedskopier af bogføring og bilag. Kravene til brug af digitale bogføringssystemer bliver indført løbende over en årrække og vil tidligst gælde fra den 1. januar 2024 for virksomheder i regnskabs-klasserne B-D og fra d. 1. januar 2026 for virksomheder i regnskabsklasse A.

How to
Eksempler på hvad kravet omfatter: har en virksomhed udgifter til leje- og leasingforpligtelser, skal dette anføres, ligeledes skal evt. pantsætninger. Opbevaringskravet kræver også at der opbevares informationer som danner grundlaget for oplysningerne i årsrapporten; lige fra beregninger, arbejdspapirer eller eksterne dokumenter. Til sidst omfattes oplysninger om samfundsansvar i ledelsesberetningen også. Er du i tvivl hvilke dokumenter I har pligt til at gemme, så kan I kontakte os, og vi vil være behjælpelige.