Momsfradrag - tab på debitorer

Når du som virksomhed sender en faktura - betaler du salgsmoms. 

Efterfølgende betaler køber ikke regningen.

Hvad så?

Du kan få momsen reguleret, når tabet er endeligt konstateret.

Gældende i praksis

Kravene til dokumentation, afhænger af fordringens størrelse.

 • For fordringer under 3.000 kr. 

  • Minimum en rykkerskrivelse til debitoren. 

 • For fordringer mellem 3.000 kr. og 10.000 kr. (uden konkurs)

  • Minimum en rykkerskrivelse til debitoren 

  • Efterfølgende vurderes debitors betalingsevne:

   • Betalingsevne = dårlig - fradrag for momsen

   • Betalingsevne = ok/god - fordringen skal sendes inkasso

 • For fordringer over 10.000 kr.

  • Minimum sendt til uafhængig inkassovirksomhed og/eller

  • Insolvenserklæring fra debitoren og/eller

  • Forgæves fogedforretning mod debitor. 

 • For krav mod konkursboer

  • Fradrag for momsen, når der foreligger en erklæring fra kurator om størrelsen af den forventede dividende.

 

Kreditnotaer - kan vi ikke bare sendes en kreditnota, når debitor ikke vil betale?

SKAT accepterer ikke kreditnotaer som grundlag for momsfradrag, hvis debitor ikke betaler og du ikke ønsker inkasso. Det viser en ny afgørelse fra Landsskatteretten. 

Afgørelsen handler om en virksomhed, der var under konkursbehandling.

Boets kurator havde gjort således:

 1. Betalingspåmindelser - ingen betalt
 2. Kreditnotaer
 3. Regulering af momsen via en efterangivelse på momsen

SKAT vil ikke acceptere efterangivelse af moms.

Denne afgørelse blev tiltrådt af Landsskatteretten der konstaterede, at der ikke var indgivet konkursbegæring eller foretaget andre indenretlige skridt, mod de pågældende debitorer. Landsskatteretten fandt det på denne baggrund ikke godtgjort, at fordringerne var uerholdelige. Retten bemærkede herved, at der ikke forelå oplysninger om forhold hos debitorerne, der talte for at anse yderligere forsøg på inddrivelse for nyttesløse. Tabene var dermed ikke endeligt konstaterede.

Om en kreditnota udstedt til et ligeledes konkursramt søsterselskab, fastslog Landsskatteretten at tilgodehavendet hos dette måtte anses for overgået fra en fordring vedrørende en momspligtig leverance til at være et lån, idet der var ydet søsterselskabet en kredit, der lå ud over det sædvanlige.