Kontante betalinger

Der har i de seneste år været meget fokus på håndtering af kontanter. Hvor mange penge må man modtage eller betale kontant i større handler mv. I denne publikation vil vi præcisere reglerne herfor:

Du skal være meget opmærksom på disse 2 regler:

  • Kontantforbuddet – modtagelse af kontanter for over 20.000 kr
  • Betaling af regning til leverandør – maks 10.000 kr. om året - hvis du ønsker fradrag

Der er forskellige regler og forskellige muligheder for anmeldelser. Det er derfor vigtigt, at man kender de enkelte regler. Konsekvenserne er også forskellige, idet nogle regler er fra SKAT, og andre regler er fra hvidvaskningsloven.

Maks 20.000 kr. i kontanter - hvidvaskningsloven

Siden 1. juli 2021,  har det været forbudt at modtage mere end 20.000 kr. kontant (Grænsen var tidligere 50.000 kr.)

Ingen erhvervsdrivende

  • bortset fra de i loven specifikt undtagne
  • må herefter modtage kontantbetaling på over 20.000 kr.

Betaler man i rater, f.eks. 3 x kr. 10.000 bliver man også fanget af reglerne, for hvis raterne er “indbyrdes forbundne” så overskrider man 20.000 kr. grænsen.

Høj bødestraf

Overtræder en virksomhed hvidvasklovens regler ved at tage imod mere end 20.000 kr. i kontanter, kan det blive en bekostelig affære. Bødestraffen er nemlig sat til 25 procent af det beløb, som overstiger den fastsatte grænse, dog mindst 10.000 kr.

Hvordan håndterer man en kunde, der gerne vil betale kontant for en vare til en værdi af 20.000 kr. eller derover?

Skal kunden afvises, hvis det ikke er muligt at betale på andre måder?

  • Og her er svaret meget simpelt: JA!

Som erhvervsdrivende må man ikke modtage kontaktbeløb på 20.000 kr. og derover.

I stedet må kunden henvises til at betale med kreditkort eller via en bankoverførsel. 

Digital betaling af regninger over 10.000 kr

Anbefaling - virksomheder skal betale regninger på mindst 10.000 kr. digitalt. 

Din virksomhed får ikke skattemæssigt fradrag for udgifter over 10.000 kr. inkl. moms, der er betalt kontant og ikke anmeldt til SKAT.

Hvis man som virksomhed vil betale kontant, kan man ved at sende en besked til SKAT stadig få skattemæssigt fradrag og slippe for at betale, hvis leverandøren snyder. Senest 14 dage efter at man har betalt kontant, og senest en måned efter man har modtaget fakturaen, skal man give SKAT besked.

Betaler man i rater, f.eks. 12 x kr. 1.000 for rengøring, husleje mv. bliver man også fanget af reglerne, for hvis betalinger er “indbyrdes forbundne” så overskrider man grænsen på 10.000 kr. om året.

Betalingsmåder, der anses som digital betaling:

  • Betaling fra konto til konto.
  • Betaling på anden måde til modtagerens konto (fx med betalingskort), som sikrer en entydig digital identifikation af betaler og betalingsmodtager.
  • Betaling af indbetalingskort på posthuset eller i et pengeinstitut.
  • Betaling, der fuldt ud afvikles ved byttehandel, modregning eller udligning af mellemregningskonti. Hvis betalingen ikke afvikles fuldt ud, tæller det som kontant betaling.

Betaling ved checks tæller ikke som en digital betaling, men derimod som en kontant betaling.

Læs mere her