Vidste du, at du kan få gratis flyttesyn? 

– Gør som mere end 800 andre, og få styr på dine flyttesyn med sikker og veldokumenterede digitale indflytnings- og fraflytningsrapporter.

Drop papiret og besværlige tunge systemer og kom hurtigt, nemt og gratis i gang med DomuSpect.


+10.000 flyttesyn
+800 brugere
+480.000 minutter sparet


Læs mere her: www.domuspect.dk

Regler for dig som udlejer

For dig der kun har 1 lejemål:

Vi anbefaler du følger reglerne, som de udlejere som har mere end ét lejemål. Forskellen er, at både du og lejer er bedre stillet og alt er bedre dokumenteret. Læs mere i sidste afsnit.

Indflytning:
Hvis du kun har ét lejemål som du lejer ud, så har du ikke pligt til at afholde et indflytningssyn. Dog anbefales det, at du og lejer gennemgår lejemålets stand sammen.

Du kan bruge en indflytningsrapport på samme måde, som havde du flere lejemål, hvor man notere om det hele er OK (f.eks. maling, gulve, lofte, vinduer, døre mm.)


Fraflytning
Når du kun har ét lejemål, har du ikke pligt til at afholde et fraflytningssyn, dette er dog altid en god idé trods alt. Hvis du ikke afholder et fraflytningssyn, skal du oplyse din lejer om dit krav på istandsættelse inden 2 uger efter lejeren er  fraflyttet. Fristen gælder fra dét tidspunkt, hvor du modtager nøglerne til lejemålet.
Med få undtagelser kan du som udlejer ikke kræve, at lejer betaler for udbedring af manglerne, hvis ikke tidsfristen overholdes.

Bemærk, at din lejer ikke har krav om at på oplyst prisen for udbedringen inden for 2 ugers fristen, men skal blot vide hvilke mangler, der skal udbedres. Du kan som udlejer først oplyse den endelige pris, når du har modtaget regningerne fra håndværkerne.

Der er ingen specifik tidsfrist for, hvornår lejer skal modtage flytteopgørelsen, som er en opgørelse over de udgifter, som lejer skal betale for istandsættelsen og/eller udbedringerne. 

 

For dig der har flere lejemål:

Indflytning:
Har du mere end ét lejemål så skal der ifølge lejeloven afholdes et indflytningssyn. Det anbefales altid, at lejemålets stand gennemgås sammen med både lejer og udlejer. 

Når du skal overdrage nøglerne til en ny lejer, skal lejemålet synes af dig som udlejer, eller en repræsentant, samt lejer. Her anvendes der normalvis en indflytningsrapport, hvor I sammen noterer lejemålets stand og eventuel de fejl og mangler der måtte være ved indflytning. 

Er der fejl eller mangler ved indflytningssynet kan du som udlejer enten vælge at udbedre de pågældende fejl og mangler, eller blot rapportere dem i indflytningsrapporten. Ved fraflytning hæfter lejer derfor ikke for de skader, fejl og mangler, der er nedskrevet i indflytningsrapporten. 


14 dages frist ved indflytning!
Det er vigtigt at huske, at din lejer altid har 14 dage til at rapportere eventuelle fejl eller mangler i lejeforholdets begyndelse. Disse skal dokumenteres, gerne med billeder. 

Fejl og mangler man typisk først opdager når man er flyttet ind, kan f.eks. være løse fodlister, revnede fuger eller fliser og knækkede spots, som hverken du eller lejer ved indflytningssynet har lagt mærke til.


Fraflytningssyn

Et fraflytningssyn skal, ifølge lejeloven, afholdes hvis du udlejer mere end ét lejemål ud. Senest 2 uger efter at du som udlejer er gjort bekendt med, at lejer er flyttet ud skal lejemålet synes. Det er dit ansvar som udlejer at indkalde til syn, med mindst 1 uges varsel. Du kan ved enkelte undtagelser som udlejer ikke forlange, at lejer betaler for udbedring af mangler, hvis tidsfristen på mindst 1 uge ikke overholdes.


Når I foretager fraflytningssynet skal der udarbejdes en fraflytningsrapport. Rapporten skal både du som udlejer samt lejeren have en kopi af ved synet – du kan enten printe en version af rapporten til lejer med det samme eller sende den via mail. Det er vigtigt at få lejer til at besvare mailen med "modtaget".

HUSK at både du og din lejer skal underskrive rapporten.

Hvis lejer er forhindret i at deltage i synet, eller nægter at acceptere fraflytningsrapporten, fordi vedkommende er uenig med dig om rapportens indhold, skal du som udlejer sende den til lejer senest 2 uger efter synet. Når lejer har modtaget fraflytningsrapport, kan lejer fremsætte indsigelser. En lejer har altid ret til at nægte at skrive under på rapporten.

 

Bemærk: En fraflytningsrapport og en flytteopgørelsen er IKKE det samme. I fraflytningsrapporten aftales det, hvad der på lejers regning skal istandsættes i lejemålet. I flytteopgørelsen opgøres de økonomiske udgifter til denne istandsættelse.

 

Læs mere om indflytningssyn her.

Læs mere om fraflytningssyn her.