Det kræver forberedelse at blive klar til den nye ferielov.

Den nye ferielov der træder i kraft den 1. september 2020. I den forbindelse vil vi gerne gøre dig opmærksom på 4 af de vigtigste ændringer. Det er vigtigt at du allerede nu er klar til ændringerne, da de har betydelse for ferien i 2019. 
 

 1. Samtidighedsferie
  I dag har vi det, der kaldes “forskudt ferie”: Vi sparer ferie sammen gennem et helt kalenderår, og så kan vi holde den opsparede ferie fra den 1. maj året efter. Den nye ferielov ændrer dette, så vi i stedet kan holde vores ferie i takt med, at vi sparer den op. Læs mere om samtidighedsferie - her 
   
 2. Overgangsperioden
  Den nye ferielov ændrer ikke på, hvor meget ferie den enkelte medarbejder har ret til. Men hvis du står for lønnen i virksomheden, skal du være opmærksom på den overgangsperiode, som starter den 1. september i år. 
  Læs mere om overgangsperioden - her 
   
 3. Ferien i år og næste år 
  I 2019 holder vi ferie, som vi plejer. Den ferie, som vi sparede sammen sidste år (2018), kan vi holde fra den 1. maj i år og til og med april 2020. Ændringerne kommer først med de feriedage, vi opsparer i år. Nogle af dem kan vi nemlig holde fra maj til august næste år, mens resten bliver indefrosset og gemt til senere.
  Læs mere om tiden op til, at den nye ferielov træder i kraft - her 
   
 4. Ferieloven og virksomhedens økonomi
  Den nye ferielov spiller også ind på virksomhedens likviditet og måde at håndtere medarbejdernes feriepenge. Det gælder for eksempel de feriepenge, der skal indefryses. Her kan virksomheden i nogle tilfælde vælge at beholde pengene i virksomheden i stedet for at overføre dem til fonden Lønmodtagernes Feriemidler. 
  Læs mere om indefrysning af feriepenge - her


Tag os med på råd 

Har I spørgsmål til overstående eller andet i forbindelse til den nye ferielov, er I mere end velkommen til at tage kontakt til Jurist Søren Seldrup fra Juritas. Han sidder her på kontoret i Hårlev hver torsdag og har tlf. 35851446 

Links til andre

Det er også muligt at blive klogere på den nye ferielov via en god beskrivelse hos juritas:

Dataløn har lavet

 1. Guide - Ny ferielov - fra forskudt- til samtidighedsferie
 2. 3 videoer
  1. Tiden op til ny ferielov
  2. Ny ferielov og overgangsperiode
  3. Samtidighedsferie