Selskabers acontoskat

Nu er det tid til at overveje, om årets acontobetalinger af selskabsskat matcher den skattepligtige indkomst, der forventes for indkomståret 2016.

Beregning af beløb til frivillig indbetaling

CykelRevisoren vil naturligvis gerne assistere med en beregning af konsekvenserne ved at foretage frivillig indbetaling m.v. Se nedenfor, for yderligere information. 

Overblik over regler og muligheder

Selskabsskatten for 2016 betales således: 
  1. Acontorate nr. 1 - 21. marts 2016
  2. Acontorate nr. 2 - 21. november 2016
  3. Frivillig indbetaling - 1. febuar 2017
  4. Årsopgørelse - 20. november 2017
I indkomståret 2016 er selskabsskatteprocenten nedsat til 22 %.
 

Overskydende skat/restskat for indkomståret 2016

Såfremt den beregnede indkomstskat for indkomståret 2016 er mindre end summen af de ordinære acontoskatterater samt frivillige indbetalinger og indeholdt udbytteskat tillagt/fratrukket tillæg, tillægges den overskydende skat en procentgodtgørelse. Procentgodtgørelsen offentliggøres først den 15. december 2016. For indkomståret 2015 var procentgodtgørelsen for overskydende skat på 0,1 %.

Såfremt der er restskat, tillægges restskatten et procenttillæg. Procenttillægget offentliggøres ligeledes først den 15. december 2016. For indkomståret 2015 var restskatteprocenten på 3,6 %.

Skatten udbetales/opkræves ca. den 20. november 2017.

Indbetaling af frivillig acontoskat og nedsættelse af ordinær acontoskat

Selskabet har mulighed for at indbetale frivillig acontoskat. Dette gøres på følgende måde:

1. Log på TastSelv Erhverv.

2. Klik på Skat i menuen.

3. Klik på selskabsskat.

4. Klik på Acontoskat.

5. Klik på Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at ændre.

6. Indberet, hvor meget selskabet ønsker at indbetale i frivillig acontoskat.

7. Betal derefter over Skattekontoen med den betalingslinje, som man finder på oversigtsbilledet under Acontoskat.

Er acontoskatteraten sat for højt, har selskabet mulighed for at sætte den ned på følgende måde:

1. Log på TastSelv Erhverv.

2. Klik på Skat i menuen.

3. Klik på Selskabsskat.

4. Klik på Acontoskat.

5. Klik på Indberet/Ændr ud for den rate, du ønsker at nedsætte.